ผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

CALCIUM-ZINC STABILIZERS

- RIGID PVC/CaZn Stabilizers
- SOFT PVC/ CaZn Stabilizers

LEAD STABILIZERS

- RIGID PVC/Lead Stabilizers
- SOFT PVC/ Lead Stabilizers
- สินค้าอื่นๆ